Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Produkti
Sortiraj po:        Pogled  
Komprimovani vazduh, ispušten u glavu mašine, stvara princip "Venturi" i stvara vakuum u komori za filtriranje, koji otpatke usisa preko antistatične usisne cevi. Usisani materijal je izložen centrifugiranju u rezervoaru, gde su grubi delići grupisani u zavisnosti od težine. Vazduh prolazi kroz filtrirnu površinu, gde su zadržane supstance u čvrstom stanju.
Ukupno: 1 artikala
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.