Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Produkti
Sortiraj po:        Pogled  
Industrijski usisivači upotrebljavaju se za usisavanje većih površina ili veće količine smeća i prašine, pretežno u industrijskim procesima. Metalna ili prehrambena, farmaceutska ili hemijska, tekstilna industrija ili ciglana i sl., industrijski usisivač je nepogrešiv izbor. Sat dnevno ili ceo dan, za naše mašine ne predstavlja prepreku. Zvezda filter daje veliku filtersku površinu, ne začepljuje se, u jednom koraku ga bez skidanja očistimo u toku radnog procesa. U ponudi je i apsolutni filter. Usisivači su u ATEX i Inox opcijama.

Industrijski monofazni usisivači

Nova serija monofaznih industrijskih usisivača S2 i S3, dizajnirana za praćenje tržišta i rešavanje sadašnjih i budućih teškoća u industrijskom usisavanju. Neke nove funkcije čine ih jedinstvenima: elektronska kontrolna ploča omogućava upotrebu i stalni nadzor efikasnosti usisavanja, kontrolu nekih opcijskih rešenja kao što su plovak tečnosti ili tvrdih delića, prava “armaturna ploča” koja osetno povećava efikasnost rada. Zatim, modularnost usisivača, koja se može menjati za samo nekoliko minuta, tako npr da se zameni zbirni sistem. Velika pažnja namenjena je ergonomiji: novi monofazni usisivači su lagani, jednostavni za upotrebu i za pomeranje, pa daju sigurnu upotrebu. U ponudi su sa “L”, “M” i “H”opcijama filtera. I na kraju, ti usisivači imaju sličan i privlačan oblik (registrovan). U ponudi su u više od 90 varijanti, zajedno sa sertifikatima (TU V, “L”, “M”, “H”). Novi S2 i S3 polazna su tačka za budućnost u tehnologiji industrijskog usisavanja.

Industrijski trofazni usisivači

Usisivači imaju različite modele usisnih jedinica; za upotrebu kao samostalni usisivač ili za centralni usisni sistem. Sa usisnim motorima koji imaju sopstveno hlađenje snage od 2.2 kW do 18kW omogućavaju usisavanje 24h dnevno. Imamo i model na komprimovani vazduh za upotrebu u zapaljivim područjima.

Industrijski usisivači na komprimovani vazduh

Komprimovani vazduh, ispušten u glavu mašine, stvara princip "Venturi" i stvara vakuum u komori za filtriranje, koji otpatke usisa preko antistatične usisne cevi. Usisani materijal je izložen centrifugiranju u rezervoaru, gde su grubi delići grupisani u zavisnosti od težine. Vazduh prolazi kroz filtrirnu površinu, gde su zadržane supstance u čvrstom stanju.
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.