Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Produkti
Sortiraj po:        Pogled  
Veće površine sa većim smećem - mašina za metenje. Model biramo u odnosu na površinu i količinu smeća. Mašine sa različitim načinima pogona (akumulator, benzin, dizel, plin).

Mašine za metenje sa samohodnim upravljanjem

Robusne mašine za metenje za unutrašnje i spoljno čišćenje bez prašine manjih do srednje velikih površina. Velika izdržljivost metenja, potpuno punjenje zbirne posude za smeće i snažan filtrirni sistem osiguravaju odličnu efikasnost. Izrada i konstrukcija produžuju životni vek mašine. Jednostavna posuda sa okretnom ručkom, pomaže osećaju udobnosti u rukovanju. Mašine za metenje imaju radnu širinu sa bočnom četkom 705mm ili 870mm. Mogu biti na benzinski ili baterijski pogon. Baterijski sadrži akumulator 12 V/70 Ah gel, sa ugrađenim punjačem i bočnom četkom.

Volanske mašine za metenje

Robusne volanske mašine za metenje upotrebljavaju se za unutrašnje i spoljno čišćenje većih površina, bez prašine. Velika izdržljivost metenja, potpuno punjenje zbirne posude za smeće, kvalitetni filtrirni sistem, kao i jednostavno upravljanje sa odličnim pregledom na čišćenu površinu, daju odličnu efikasnost. Manje mašine mogu imati ručno istresanje posude za smeće, dok veći to imaju rešeno hidraulički. Sama zamena centralne četke i filtera je jednostavna (bez alata). Volanske mašine za metenje su radne širine (bez bočnih četki) 700mm do 1220mm i u benzinskoj, dizelskoj i baterijskoj opciji.

Nadgradnje/dodaci Mašine za metenje

Mašine za metenje imaju mogućnost dodatnih nadgradnji, što zavisi od samog modela. Tako se može dodatno montirati leva bočna četka, podešavanje okretaja bočne četke, zaštitni krov, rotacijsko svetlo na zaštitnom krovu ili na palici, model svetala za upotrebu na ulici.
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.