Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Produkti
Sortiraj po:        Pogled  
Sa priborom za doziranje i nanošenje sredstva za čišćenje na površinu, olakšavamo rad. Sa kvalitetnim raspršivačima postižemo da se sredstvo ravnomerno rasprši po površini i lakše očisti površina, sa dozatorima sprečavamo prekomerno doziranje i time štedimo na količini potrošenog sredstva. Dozatore imamo za litarsku ili 10 litr plastičnu ambalažu. Kod 10 litr plastične ambalaže odlični su i nepogrešivi ventili kojima postižemo lakše pretakanje u manje plastične ambalaže.
Ukupno: 7 artikala
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.