Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Saveti
Produkti
list Čistoća u prehrambenoj industriji

U prehrambenoj industriji čistoća je izuzetno važna. Uz brigu o čistoći, morate paziti i na pravilan izbor pribora za čišćenje, koji mogu doći u dodir sa hranom.

Oprema za čišćenje mora osigurati da u hranu ne dođu delovi opreme, npr. boja, dlačice četki, rđa iz opreme za čišćenje.

                                                         

Što se tiče pribora za čišćenje površina koje su u dodiru sa hranom, preporuka su četke koje su prikovane nerđajućim ekserima i izlivene, kako biste bili sigurni da se u hrani neće naći dlačice četki ili rđa. 

Za čišćenja po HACCP-u nudimo višebojne sisteme čišćenja, kako bi se rizik smanjio. 

Zbog sastojaka u prehrambenoj industriji, npr. belančevine, skrob, potrebno je paziti na reakcije istih sa sredstvima, kao npr. prekomerno penjenje, začepljenje puta čišćenja, klizavi podovi i sl. Zato je potrebno izabrati odgovarajuće sredstvo, kao i mogući dodatni proizvod, koji smanjuje reakciju sredstva sa određenim sastojkom.  

Naša sredstva za prehrambenu industriju su sertifikovana sa strane Robert Koch Instituta u Nemačkoj, odgovornog za kontrolu bolesti i preventivu i time je centralna referenca za aplikativna istraživanja i sektor javnog zdravstva.

»The Robert Koch Institute (RKI) is the central federal institution responsible for disease control and prevention and is therefore the central federal reference institution for both applied and response-orientated research as well as for the Public Health Sector.« Vir: http://www.rki.de/EN/Content/Institute/institute_node.html

Predlažemo vam da se pre nacrta čišćenja posavetujete sa ponuđačem sredstava i opreme za čišćenje, jedino ćete tako već na početku imati optimalne postupke i troškove sredstava za čišćenje. 

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.