Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Saveti
Produkti
list Ekološko čišćenje

Sertifikovanjem ekoloških sredstava počeli su da se bave u Italiji sertifikatom Ecolabel, koji sada važi za sertifikat Evropske unije. Proizvođači iz Skandinavije upotrebljavaju sertifikat Nordic Swan, proizvođači iz Švajcarske koriste Švajcarski sertifikat iGoeb. U Bent-u nudimo industrijska i dnevna sredstva za profesionalnu upotrebu, proizvedena u Nemačkoj i Švajcarskoj, po tamošnjim standardima.

Ekološki standardi određuju koliki udeo opasnih sastojaka hemikalija za čišćenje može sadržati. Efikasnost zavisi od aktivnih sastojaka koje sadrži, među kojima su i opasne hemikalije. Zato se više puta pokazalo da su ekološka sredstva manje efikasna. Da bismo postigli istu efikasnost, obično osoba koja čisti upotrebi više sredstva, čime na žalost postiže kontra efekat: 

 • povećava se količina upotrebljenog sredstva
 • povećava se nakvašenost površine pa time i vreme sušenja
 • povećava se količina opasnih hemikalija, koje na kraju otiču u okolinu
 • povećava se vreme rada zaposlene osobe koja čisti
 • zbog transporta veće količine sredstava, povećavaju se negativni efekti transporta na okolinu 
 • povećava se trošak upotrebljenog sredstva 

Zbog mogućih negativnih dejstava sredstava sa manjim sadržajem aktivnih supstanci, preporučujemo Vam da takva sredstva koristite samo za dnevna čišćenja manje opterećenih površina, gde možete sa nižom koncentracijom postići željeni rezultat.

Za profesionalno i industrijsko čišćenje, preporuka, kako bi zaštitili okolinu dodatnim postupcima:

 • doziranjem sredstva do granice navedene na tehničkom listu. Da sredstva ne predozirate, nudimo vam dozirne sisteme
 • kupovinom koncentrovanog sredstva kod kojeg smanjujete negativni uticaj transporta na okolinu
 • upotrebom pribora i mašina koji smanjuju trošenje sredstva (sistemi koji zadržavaju rastvor za čišćenje u radnom području sa manjim oticanjem) 
 • kod postupaka gde je to moguće i dozvoljeno, povećajte temperaturu rada i time efikasnost sredstva 
 • sistemom recikliranja rastvora za čišćenje kod postupka čišćenja
 • pripremite samo toliko radnog rastvora, koliko vam je treba, da ga ne bacate na kraju čišćenja 
 • promenom postupka čišćenja, kojim možete uštediti 66% sredstva 

U Bent-u nudimo ekološka sredstva za dnevno čišćenje, ali savetujemo da nas kontaktirate, kako biste potrošnju sredstva još dodatno smanjili i time manje teretili okolinu, a istovremeno smanjili trošak sredstva. 

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.