Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Saveti
Produkti
list Guma - temeljno čišćenje

GUMA MOKRO ČIŠĆENJE + PREMAZIVANJE 

 • mokro čišćenje površine odradimo sa TURBO STRIP, 2 - 4 puta
 • nanešeno sredstvo pustimo da deluje na površini svega 5 minuta
 • površinu oribamo singldisk mašinom i crnim abrazivnim filcem
 • mokro čišćenje ponavljamo onoliko vremena koliko je potrebno da odstranimo sva pomoćna sredstva (parafin, vosak itd.)
 • ostatke čišćenja otklonimo jačim usisivačem za mokro usisavanje
 • površinu neutrališemo rastvorom vode i 25% esencijalne kiseline (ne sme sadržati tenzide; 250 ml na 15 lit vode. Kad nanesemo neutralizacijski rastvor, celu površinu još jednom oribamo singldisk mašinom i zelenim abrazivnim filcem.  

vreme sušenja pre nanosa zaštite: 3 - 12 h

1. nanos premaza Trigomatt Brillant / Matt  vreme sušenja: ca. 30 minuta

2. nanos premaza Trigomatt Brillant / Matt  vreme sušenja: ca. 30 minuta (zatim je površina prohodna)

Maksimalno možemo naneti tri sloja. Održavamo površinu rastvorom sredstva za čišćenja Blue Star, odnosno sredstva za vlažno brisanje Kleen Top. Doziranje: 20 ml / 8 lit vode - po potrebi. Ako je potrebno, možemo koristiti za popravljanje premaza sistem Trigomieren - postupak Trigomieren je mokri postupak prikladan za sanaciju poda na kojem je već bio nanesen zaštitni disperzijski sloj. Pripremljeni rastvor u razmeri 1:10 nanosi se na površinu postupkom vlažnog brisanja.

 

GUMA SUVO ODSTRANJIVANJE + PREMAZIVANJE

 Temeljno čišćenje odradimo Solexom

 • sredstvo nerazređeno nanosimo na čišćenu površinu sa pripremom za prskanje  
 • za ribanje treba imati singldisk mašinu i zeleni abrazivni filc
 • površina koju čistimo neka bude veličine od 4 - 5 m2 ; mašinu vodimo po površini unakrsno
 • površinu temeljno očistimo, ostatke čišćenja rešavamo suvim mopom

vreme sušenja: ca. 5 minuta


1. nanos izvedemo sa Trigomat Brillant / Matt vreme sušenja: ca.15 minuta

2. nanos izvedemo sa Trigomat Brillant / Matt vreme sušenja: ca. 15 minuta

Trigomieren (odradimo 1 - 2 mesečno) 

 • pripremimo rastvor u razmeri 1:10, Trigomat Brillant / Matt
 • čistoću površine održavamo brisanjem, rastvorom sredstva za čišćenje podnih obloga Blue Star
 • površine nije potrebno polirati.
 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.