Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Saveti
Produkti
list Majstori roštilja pripremite se za pečenje!

Kako da očistite roštilj?

Posle pečenja na roštilju, ohladite ga i očistite. Izbegavajte čišćenje roštilja neposredno pre pečenja i pre pripreme za piknik - i uživajte! Nije lepljiv, ako ga očistite odmah nakon piknika i zabave! Najbolje je ploču očistiti krpom ili papirom pre nego što je potpuno ohlađena, a sa druge strane isperite hladnim rastvorima za razmašćivanje koji su namenjeni roštiljima, pećima, itd

Čelični sunđer ili četka sa dodatnim čeličnim vlaknima?  

Čelični sunđer ili čelična četka koriste se samo u slučaju ako se čisti roštil na ugalj, sa čeličnom pločom ili kockastom roštiljskom pločom. Moderni električni ili plinski roštilji, imaju standardnu teflonsku ploču, koju čistite običnim sunđerima za teflonske površine, posebnim četkama za čišćenje u ugostiteljstvu ili krpama sa mikro vlaknima. Bez obzira na to kakav roštilj koristite, čistite ohlađenog. 

Rukavice - da ili ne?

Uvek koristite rukavice ako niste sasvim sigurni da li sredstvo za čišćenje sadrži opasne supstance, i da li izaziva alergije na koži ili ne. Obavezno je korišćenje rukavica kod čišćenja sa jakim sredstvima za odmašćivanje. Ta sredstva su uglavnom alkalna i nagrizajuća, pa je upotreba rukavica neophodna.

Gde sa otpacima uglja?

Otpad uglja se uklanja u đubre, jer je biorazgradiv. Moramo voditi računa da se otpad uglja potpuno ohladi, pre nego što se ukloni. Na ovaj način možemo da zaštitimo sebe i svoju imovinu! 

Šta se dešava sa materijalom koji ostane na roštilju?

Prilikom čišćenja roštilja sredstvom za razmašćivanje, roštilj moramo temeljno isprati vodom, obrisati suvom krpom ili papirom, koji su meki. Ovaj pribor za čišćenje ne ostavlja tragove na roštilju.

Bentovo rešenje?

Grillnet sredstvo rastapa i odstranjuje bez teškoće

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.