Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Saveti
Produkti
list Prirodni kamen - temeljno čišćenje

 Zaštita prirodnog, veštačkog kamena i keramike 

 

»Isprobali smo sva sredstva, ali tu mrlju nikako da očistimo! Od čega je, kad je tako tvrdokorna?«
Za nekoliko dana nova reklama na televiziji i lažno nadanje: »Možda će novo sredstvo očistiti rđu?«
Ne zaboravite da keramiku i kamen treba pre samog postavljanja zaštititi, što će nam omogućiti lakše čišćenje fugirne mase, a često se susrećemo sa pitanjima o otklanjanju mrlja pića, hrane i/ili nepoznatih mrlja od kamena i keramike. Važna je takođe i kasnija zaštita tih površina. 

Priprema podova

Svakodenevno čišćenje za pripremu pre dubinske ili površinske zaštite nije dovoljno. Pre nanošenja dubinske ili površinske zaštite potrebno je površinu temeljno očistiti sredstvom za razmašćivanje.

Mokro odstranjivanje

Za mokro odstranjivanje nečistoće najprikladnija je mešavina butoksietanola, aminoetanola i kalijum hidroksida, sa komercijalnim imenom sredstva: Turbo strip. Mokro odstranjivanje odličan je postupak čišćenja, iako nastaju teškoće ukoliko je u prostoru puno nepodignutog drvenog pokućstva. Radni rastvor nam u tom slučaju dolazi u kontakt sa pokućstvom, što nikako nije preporučljivo. Potrebna je svakako zaštita pokućstva. Postupkom mokrog odstranjivanja treba postupak izvesti do kraja u jednom delu. Radni rastvor treba sa poda pokupiti ili usisati, predugo kvašenje nije potrebno, efekat čišćenja i odstranjivanja nije bolji, podovima je zbog izloženosti vlazi potrebno duže sušenje. Velika prepreka u odluci za postupak mokrog odstranjivanja je baš to sušenje podova. Ukoliko se kasnije odlučite za dubinsku ili površinsku zaštitu, potrebno vreme sušenja pre prvog premaza je 12-24h, što je kod prostora, koji su u upotrebi i po 12h dnevno, neizvodljivo. Postupak nije kraći ni ako podove čistite mašinama, koji uz mehaničko odstranjivanje četkom ili filcom nude i neposredno skupljanje očišćene nečistoće. 

Suvo odstranjivanje

Da biste izbegli takve neprijatnosti, proizvođači sredstava razvili su postupak suvog odstranjivanja nečistoće i starih premaza. Sistemom čišćenja sa Solex-om, koji sadrži manji procenat benzilalkohola i propoksipropana, izvođenje tog postupka je bitno lakše. Upotrebom singl disk mašine i odgovarajućeg filca, za odstranjivanje 4 - 5m2 rad je bitno brži i neopterećujući za pokućstvo i prostor. Sam postupak je lakši za izvođača i neometajući za korisnika, jer u prostoru nema viška tečnosti, koja se razliva po podovima pa je tako omogućen neposredni urgentni prolaz ukoliko je to potrebno. Tim postupkom izbegavamo dugotrajno sušenje podova i tako rad skraćujemo za 12 - 24h, to je za vreme sušenja podova pre prvog premaza.

Vreme sušenja

Kod veštačkog kamena vreme sušenja je između 3 – 12 h, što je u frekventnim područjima zdravstvenih, vatrogasnih i policijskih ustanova, aerodromima - predugo. Kod suvog odstranjivanja postupak sušenja je 5 - 10 min.  Pre prvog nanosa zaštitnog sloja, potrebno je podove posle konačnog odstranjivanja suvo prebrisati, da sa površine odstranimo sve nečistoće, koje će u suprotnom biti vidljive pri površinskoj zaštiti. 

Dubinska zaštita podova

Kod dubinske zaštite podova premaz Pramolit nanesemo na površinu i pustimo da se u površinu upije. Sredstvo je na bazi impregnacijski supstanci rastopljenih u blagim vodotopivim organskim rastvorima i vodi. Posebno je bilo razvijeno za impregnaciju površina osetljivih na otapajuća sredstva. Specijalna sredstva sprečavaju prodor vode i masnih supstanci u telo impregnirane površine. Pore nisu zatvorene. Nanosom sredstva na površinu, ne stvara se zaštitni film i zato obrađena površina ostaje nepromenjena. Tonovi boja ostaju isti. 
Nanosom površinske akrilne ili polimerne zaštite, potrebno je uvek koristiti osnovni premaz u kombinaciji sa svetlećim ili mat zaključnim slojem. Prednost je u ceni nanosa, a nedostatak u vremenu trajanja. Površinske zaštite treba obnavljati jednom do dva puta godišnje, dubinska impregnacija ostaje u materijalu funkcionalna tri godine i više.
Kod nanosa zaštitnih sredstava obratite pažnju i na temperaturu vazduha i podloge. Ta dva parametra su uz suvoću poda, vrlo važna za uspeh i tvrdoću iste. 

Ukoliko niste obučeni da sami izvodite takav postupak, bolje je da to prepustite stručnjacima, koji će vam to odraditi ispravno i na izvršeni postupak izdati garanciju. To vam osigurava prijatno i sigurno kretanje, kao i boravak u prostorima koji su kvalitetno očišćeni i zaštićeni od manjih nepredvidivosti koja se događaju na svakom koraku.

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.