Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Produkti
HAKO VIRTUELNI SAVETNIK
Savetnik Vam pomaže da izaberete pravu mašinu za objekat koji čistite. Najbolje Vam može pomoći pri izboru prave mašine...
HAKO VIRTUELNI SAVETNIK
HACCP sistem čišćenja
Sistem postavlja smjernice održavanja higijene s odvajanjem čistih i nečistih načina.
HACCP  sistem čišćenja
NOVOST Twister™
Sistem čiščenja z diamantnimi filci Twister.....
NOVOST Twister™
PRANJE ULICA
Kako je Komunala Koper riješila problem pranja ulica. Najveći problem, s kojim se susreću, je golublji…
PRANJE ULICA
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.