Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Produkti
Sortiraj po:        Pogled  
Kombinovane mašine za čišćenje mogu imati još dodatno ručnu usisnu cev za čišćenje i skupljanje vode na teško dostupnim mestima. Sa spravom za predčišćenje, ugrađenom ispred mašine, metemo grubo smeće, koje bi u suprotnom otežalo kvalitetno čišćenje. Upotrebljava se pre svega u proizvodnji i u određenim skladištima.
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.