Postavke kolačića
slo    cro    rs    ba
telefon (0)11 316 77 51   pošta info@bent.rs    facebook youtube
Saveti
Produkti
list Higijena i sanitarije

Čišćenje i održavanje čistoće u sanitarijama, oprema 

U održavanju čistoće i higijene sanitarnih prostora, u proteklih nekoliko godina, postavljene su nove smernice čišćenja po HACCP sistemu, za savladavanje kritičnih kontrolnih tačaka. Sistem postavlja smernice održavanja higijene sa odvajanjem čistih i nečistih načina.

Konstrukcija objekta

Već pri samoj konstrukciji objekta, potrebno je obratiti pažnju na pravilnik i predvideti odgovarajuću opremu sanitarija i garderoba. Za ilustraciju ćemo navesti neka pravila: prostori u sanitarijama moraju biti opremljeni keramičkim pločicama ili drugim materijalom, koji omogućava mokro čišćenje i dezinfekciju. Sanitarni prostori za korisnike objekata moraju biti odvojeni za muškarce i žene. Toaleti moraju imati predprostor sa najmanje jednim umivaonikom sa tekućom vodom, tečnim sapunom, ubrusima za jednokratnu upotrebu ili aparatom za sušenje ruku, ogledalom i policom za odlaganje. Toaleti moraju biti na vodeno isplahivanje sa sjedećom wc školjkom, opremljeni s toaletnim papirom.  Zaposleno osoblje mora imati garderobni prostor sa garderobnim ormarima, toalet sa prostorom i opremom, i tuš kabinom. Za sredstva mora biti određen poseban i provetren prostor, zaključan (škole, vrtići), gde su jasno odvojena i označena sredstva i pribor. Tako je odvojena upotreba i pranje krpa nakon upotrebe. Broj garderobnih ormarića je jednak broju zaposlenih. U njima se odvojeno mora čuvati civilna i radna odeća. Ako je zaposlenih u jednoj smeni do 10 radnika, mogu imati zajednički toalet za muškarce i žene. Na deset zaposlenih mora biti jedan tuš. 

Sanitarna oprema

Pri konstrukciji sanitarija potrebno je razmisliti i o sitnoj opremi, koja se sastoji od dispanzera papira, higijenskih kesica, papirnih ubrusa, sušača ruku i dozatora tečnog ili dezinfekcijskog sapuna. Ponuda je puno; kod mnogih ponuđača opremu možete dobiti i bez naknade, ali uz obavezu naručivanja potrošnog materijala (papir, sapun) kod istog tog dobavljača. Ovde Vam savetujemo da obratite pažnju na potrebne količine i cenu kojom će Vas obavezati ugovor.

Plan čišćenja

U smislu samog čišćenja mora se odvojiti medij čišćenja zavisno od rizičnih faktora. Tako se školjke i pisoari čiste krpama i sredstvima crvene boje, površine za umivanje krpama žute boje itd. Ovime je osigurano da se rizičnost iz više kritičnih tački ne prenese na druge površine, što je vrlo važno u zdravstvu i u prehrambenoj industriji. Primer u boji šeme čišćenja. U zavisnosti od tipa delatnosti u objektu, tipa nečistoće i učestalosti upotrebe, potrebno je pripremiti plan čišćenja koji osigurava odgovarajući broj boja za odvajanje površina. Da bi se osigurao odgovarajući nivo čistoće, preporučujemo da plan sadrži jednostavno predstavljene postupke, a istovremeno mora biti dovoljno detaljan. Treba da sadrži: element koji se čisti, boju, sredstvo, pribor, doziranje i vreme delovanja (to je posebno važno za dezinfekciju), učestalost odnosno termin čišćenja osobe koja čisti, kao i odgovornu osobu koja vrši kontrolu.  Ako je u pitanju posebno delikatna delatnost, objekat mora imati i evidencijski i kontrolni list čišćenja.

Oprema osobe koja čisti 

U skladu sa haccp sistemom i planom čišćenja, osobi koja čisti treba da se osigura odgovarajuća oprema za čišćenje. Na primer, sredstva za čišćenje zavise od vrste industrije, kao što je u metalnoj industriji potreba za čišćenjem sanitarija sa odstranjivačem masnoća kao i sa odstranjivačima vodenog kamenca, dok je u zdravstvu potreba za dezinfekcijom. Rad za tu osobu biće jednostavniji i time brže i kvalitetno odrađeno, ako ima opremu složenu na kolicima za čišćenje. Na kolicima su kante odgovarajućih boja, u svaku se pripremi odgovarajuće razređen rastvor za čišćenje za određenu površinu. Kante za prljavu vodu su opremljene cediljkom pomoću koje se mop jednostavno i lako iscedi. Na polici kolica su i krpe, odnosno čiste presvlake za pranje, označene bojama prema odgovarajućoj šemi boja.

Slične tehnike

U zdravstvu i prehrambenoj industriji ne preporučujemo ceđenje presvlaka brisača; preporučujemo upotrebu više higijenskih načina pomoću tanjih presvlaka, koje su posebno namenjene za ta područja. Te presvlake se jednostavno nameste na ploču bez dodirivanja poda.  Sa presvlakom se opere određena kvadratura i zatim se skine bez dodirivanja rukama te prljave presvlake ili poda. Kasnije se sve prljave presvlake operu u mašini. Uz pribor za čišćenje, kolica su opremljena i kesom za smeće, u koju se prazne kante iz sanitarija i sa papirnom konfekcijom koju je potrebno dopuniti: rolne toalet papira, papirni ubrusi za brisanje ruku, higijenske kesice, wc papirne sedalice, tečni (dezinfekcijski) sapun.

Tražite od dobavljača 

Ponuđač opreme za čišćenje dužan je da Vam osigura: 

• izjavu/sertifikat proizvođača o zdravstvenoj ispravnosti 

• dokaze o efikasnosti za dezinfekcijska sredstva,

• uputstva za upotrebu (namena i način upotrebe),

• sigurnosno-tehnički list.

 
Copyright 2013 | BENT excellent d.o.o. | Powered by I.T. tim d.o.o.